images
images

कैद सजाय भोगिरहेका ४८२ जनाले पाए राष्ट्रपतिबाट माफी