आयोगले मिति निर्णय गरी आवश्यक निर्णय गर्नेसमेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ।

आयोगले सबै सरोकारवालाहरूसँग मधेस दिवस मनाउन उपयुक्त मिति सम्बन्धी राय/सुझावसमेत सो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् माग गरेको छ।